• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
31
Country:
Viet Nam
City:
Hcm
Headline:
Tìm bạn
About:
Muốn cùng ai đó làm điêu gì đo
????????????????
Xuân về thắm đượm nét mi ai
Thục nữ đoan trang dẫm gót hài
Mắt biếc kiêu sa tình huyễn hoặc
Môi cười chớm nụ mộng liêu trai
????????????
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Please tell
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Social Butterfly, Somewhat shy
TV:
Soaps, soaps, soaps, Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
  • Score: 3.00 Votes: 1
  • Views: 1035
  • Block member