• Member's profileGeneral Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
19
Country:
Viet Nam
City:
Tam ky
Headline:
Tìm nữ giao lưu
About:
Tìm nữ quan hệ. Không ràn buộc. Ai có nhu cầu nt qua mình. Máy bay bn tuổi cũng ok....,............................................................................tôi năm nay 25 tuổi.............
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Please tell
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
Alone
Social:
Social Butterfly
TV:
Sports Nut
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 45
  • Block member