• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
46
Country:
United States
State:
California
City:
Garden grove
Headline:
Tình yêu là gì!
About:
Nếu có duyên với nhau thì tự khắc một nữa của mình sẽ xuất hiện. Thế giới có 8 tỷ người nhưng sao lại chỉ có một người cùng đi với mình tới chân trời góc biển. Để duyên tự đến một cách tự nhiên anh nhé.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Asian
Body:
Fit
Height:
1m57(5' 2)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
With kids
Social:
Home Body
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Cooking
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 940
  • Block member