• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
36
Country:
Viet Nam
City:
Ho chi minh
Region:
North
Headline:
Tìm ban chan tình
About:
Tôi là một người chân tình. Khi gặp ai đó tôi luôn trân trọng và trao cho họ sự tin tưởng nhưng không biết có phải là số phận hay không mà tôi chưa bao giờ thấy sự chân tình thật sự. Và những con người ấy đến nay cũng chưa từng sống tốt với người khác
Không biết là sống trong xã hội hiện đại ngày nay. Việc tìm kiếm một tình cảm chân thành là quá khó hay tôi kém may mắn. Tôi vẫn hy vọng có thể có cơ hội gặp được một người tốt thật sự.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Health / Fitness
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1052
  • Block member