Albums (1)
Default (1)
Posted on 02/12/2018
Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
34
Country:
United States
State:
Hawaii
City:
Honolulu
Zip Code:
96813
Headline:
Aloha
About:
Đơn giản muốn tìm một người cùng trò chuyện để cho cs xa quê vơi bớt nỗi buoinf và cô đơn! Xa quê mấy năm chỉ biết đi làm và về nhà. Nơi này đã dạy cho tôi biết cách tự lập. Nhưng tôi muốn có ai đó cùng đồng hành sẽ hiểu và ở bên trong lúc này và thời gian tiếp theo.. đây là email của tôi hãy lh cho tôi khi bsnj gặp và hiểu ý tôi.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1022
  • Block member