• Member's profile

Friends (4)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
28
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chí Minh
Zip Code:
+84
Headline:
01677709222
About:
Tìm hiếu nhau và có thể nghĩ đến chuyện lâu dài. Nếu muốn tìm hiểu liên hệ qua số 01677709222. Muốn tìm người thoải mái trong mọi chuyện, không ràng buộc nhau nhiều
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 314
  • Block member