• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Woman
Age:
55
Country:
United States
State:
California
City:
BAKERFIELD
Zip Code:
91770
Headline:
626.692.6742
About:
Chao các bạn ở thành phố Bakerfield, California, USA . Tôi tên Liên Nguyễn ,mong được kết bạn Nam hoặc Nữ ở thành phố Bakerfield, CA, USA. Vì mình muốn dọn đến sống tại thành phố này trong vài tháng nữa, mong được kết bạn và giao lưu với các bạn ...để tìm hiểu hơn về cuộc sống và nhà ở ,công ăn việc làm ở đây . Mong các bạn gửi thư về cho Liên theo email:lienmyus@yahoo.com or Tel:626.692.6742.
Chân thành cám ơn đến các bạn rất nhiều và mong được sự hồi âm sớm !.
Lien Nguyen.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 185
  • Block member