• Member's profile

Friends (1)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
32
Country:
Viet Nam
City:
Tphcm
Zip Code:
011
Headline:
Tim ban trai la người Việt song o my
About:
Xin chao ! Em ten Hương 30 tuổi dang đọc than , la người vui ve , de gan va mau người phu nữ cua gia dinh . Mong muon tim được ban trai la người Việt nam song tai Mỹ , e rất nghiệm túc Nen thích mot người chung chac , cong việc on dinh va ton trong phu nữ.neu họp se tiến đen hon nhan .
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1041
  • Block member