• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
44
Country:
United States
State:
California
City:
Pleasanton
Zip Code:
94588
Headline:
Tim ban tam su
About:
Mình là người thích làm từ thiện và có một cuộc song rất đơn giản, không thích nhung nơi ồn ao, thích nghe nhạc va thích nấu ăn. Hy vọng quen biết được mot người bạn cùng có chung sở thích, có tấm lòng nhân thiện và quan trọng là người chân thành.
Language:
English, French, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 99
  • Block member