• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Woman
Age:
26
Country:
Viet Nam
State:
California
City:
Hồ Chí Minh
Zip Code:
011
Headline:
011
About:
MY name is Trang, i 25 year old, i living HCM city Vietnames ,my jod is accoutand , i like listen to music, shopping, watch movie , nice to meet every body.
Duyên đến sẽ đến
Duyên hết thì duyên đi
Không nhất thiết phải là ngừoi yêu thì mới có thể nói chuyện với nhau, chúng ta có thể là bạn là anh em là tri kỉ, mongrằng sẽ có thật nhiều ngừoi bạn...
Language:
English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 167
  • Block member