• Member's profile

Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
19
Country:
United States
State:
California
City:
westminster
Zip Code:
78858
Headline:
Wants to find a female friend, living in california
About:
Xin chào tất cả mọi người, tôi là người việt nam và bây giờ tôi vào đây là tôi muốn tìm bạn trò chuyện mỗi tối, các bạn có thể làm bạn với tối được không ạ
Language:
English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 3428
  • Block member