• Member's profile

Albums (1)
Default (1)
Posted on 04/22/2017


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
27
Country:
Viet Nam
City:
Cà Mau
Headline:
01259296632
About:
hi, tôi mong muốn được làm quen và kết hôn với người ngoại quốc, tôi nghĩ, vợ chồng sống chân thành, tin tưởng với nhau sẽ tìm ra tiếng nói chung dù khác biệt ngôn ngữ, và tự do hạnh phúc sẽ đến với gia đình nhỏ
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1022
  • Block member