Friends (2)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
ha noi
Zip Code:
011
Headline:
tìm bạn thất lạc
About:
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhân riêng mình
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Asian
Height:
1m60(5' 3)"
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
No
Situation:
With parents
Social:
Home Body
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Professional Life
Personal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Family, Cooking, Computers / Internet, Health / Fitness
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 4818
  • Block member