• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
40
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chí Minh
Headline:
tim ban
About:
*Bản thân : thật thà , trung thực , tốt bụng , chân thật
*Người bạn cần tìm : là nam có đạo đức , tốt bụng , việc làm ổn định , chưa có gia đình......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 562
  • Block member