Friends (14)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
62
Country:
France
City:
Paris
Headline:
Tim nguoi ban doi lâu dài
About:
Tôi da ly di, co 2 con lớn, sông tu lâu bên Phap, o ngoai ô Paris,
muôn làm quen voi 1 cô dê nôi tiêp cuôc doi con lai.
Cô này phai chung thành, thành thuc, không gian dôi và thich 1 cuôc sông giản di, không câu ky phức tạp.

Tôi thich và đi du lich nhiêu trên thê gioi đê khám phá những điều mới, doi sông và phong canh moi la, làm thê thao và giải trí dê tôt cho suc khoe và tinh thân.

Hinh tôi chup o Phu Quôc luc di du lich thang 1/2016.
Body:
Average
Height:
1m65(5' 5)"
Marital:
Divorced
Language:
English, French, Vietnamese
Looking for:
Long term
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Better in small groups
TV:
Movies, Documentaries
Home and Family
Have Kids:
No
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
Post-Graduate
Occupation:
Technical / Science / Engineering
Income:
$50,000 to $74,999
Personal
Religion:
Not Religious
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Arts, Dancing, Family, Movies, Listening to Music, Photography, Reading, Travel, Computers / Internet, Television, Playing Sports, Health / Fitness
  • Score: 4.50 Votes: 2
  • Views: 5948
  • Block member