Albums (1)
Default (1)
Posted on 07/04/2018
Friends (2)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
53
Country:
United States
State:
Illinois
City:
chicago
Zip Code:
60656
Headline:
tìm bạn
About:
mình người tế nhị,chịu khó ,sống iêu thương giúp đỡ người khác nhưng lại thất bại trong tình trường. Không biết có phải là số phận như vậy không? Không ăn chơi hay đua đòi, rất iêu mái ấm gia đình. Muốn tìm bạn để nói chuyện cho quên buồn. Rất mong tìm gặp. Chẳng biết viết gì hơn. Khi quen sẽ nói rõ hơn. Rất mong. Rất mong. Rất mong
sẽ trả lời thư sớm nhất có thể cho tất cả mọi bạn. Rất mong. Chúc tất cả tìm được người như ý. Mình làm tối mười giờ mới có ở nhà
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhii
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi
h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
viết dài như vậy mà vẫn chưa cho tạo tài khoản vậy?
mình người tế nhị,chịu khó ,sống iêu thương giúp đỡ người khác. Muốn tìm bạn để nói chuyện cho quên buồn. Rất mong tìm gặp. Chẳng biết viết gì hơn. Khi quen sẽ nói rõ hơn. Rất mong. Rất mong. Rất mong
sẽ trả lời thư sớm nhất có thể cho tất cả mọi bạn. Rất mong. Chúc tất cả tìm được người như ý. Mình làm tối mười giờ mới có ở nhà
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhii
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi
h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
viết dài như vậy mà vẫn chưa cho tạo tài khoản vậy?
mình người tế nhị,chịu khó ,sống iêu thương giúp đỡ người khác. Muốn tìm bạn để nói chuyện cho quên buồn. Rất mong tìm gặp. Chẳng biết viết gì hơn. Khi quen sẽ nói rõ hơn. Rất mong. Rất mong. Rất mong
sẽ trả lời thư sớm nhất có thể cho tất cả mọi bạn. Rất mong. Chúc tất cả tìm được người như ý. Mình làm tối mười giờ mới có ở nhà
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhii
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi
h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
viết dài như vậy mà vẫn chưa cho tạo tài khoản vậy?
mình người tế nhị,chịu khó ,sống iêu thương giúp đỡ người khác. Muốn tìm bạn để nói chuyện cho quên buồn. Rất mong tìm gặp. Chẳng biết viết gì hơn. Khi quen sẽ nói rõ hơn. Rất mong. Rất mong. Rất mong
sẽ trả lời thư sớm nhất có thể cho tất cả mọi bạn. Rất mong. Chúc tất cả tìm được người như ý. Mình làm tối mười giờ mới có ở nhà
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhii
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi
h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
viết dài như vậy mà vẫn chưa cho tạo tài khoản vậy?
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Socially
Drinking:
No
Situation:
With pets
Social:
Somewhat shy, The life of the party
TV:
Sports Nut
Home and Family
Marital:
Separated
Have Kids:
Yes - but not at home
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Full-time
Occupation:
Other
Income:
$850 - $1300 (month)
Personal
Religion:
Christian
Attend Services:
Weekly
Political Views:
Liberal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Health / Fitness, Listening to Music, Family
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 465
  • Block member