• Member's profileGeneral Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
46
Country:
United States
State:
Texas
City:
litlle elm
Zip Code:
75068
Headline:
???
About:
45t, ly dị 8 năm, muốn tìm bạn chia sẽ vui buồn. Tâm thích một nguoi bạn cỡi mở, biết chia sẽ, sống độc lập, nghề nghiep ổn định. đon giản, không cầu kỳ. tâm thích du lịch, thể thao . mong đuọc lam quen với các bạn tuổi từ 45-55
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 212
  • Block member