Albums (1)
Default (1)
Posted on 01/07/2017
Friends (3)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
54
Country:
Canada
City:
Toronto
Headline:
friendly friend
About:
Hiền dể mến, ít nói và thân thiện.
tôi là họa sĩ... dĩ nhiên thích vẻ. Vui đùa với trẻ và thích nhạc dao hưởng.
Muốn có người bạn để tâm sự, trao đởi ý kiến và đi chơi.
Nếu gặp phải người vừa ý có thể tiến xa hơn.
Language:
Vietnamese, English
Looking for:
Friends
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Slim
Height:
1m60(5' 3)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
TiVo is my best friend
Home and Family
Marital:
Separated
Professional Life
Education:
College Grad
Personal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Health / Fitness, Playing Sports, Computers / Internet, Travel, Listening to Music, Movies, Family, Dining, Dancing, Community Service, Arts
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 2229
  • Block member