Albums (1)
Default (1)
Posted on 10/29/2017
Friends (2)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
44
Country:
Viet Nam
City:
longan
Zip Code:
011
Headline:
em muôn tim cac anh nam viet kieu ở my
About:
Em chao cac anh .em ten vân .em sông tai long an.em cao 1m50.nang 44kg..sô đo 3 vong.85_60_90.em hien lanh.thân thien .la môt nguoi de gân.sông hưong nôi.sieng nang va co tinh kien nhân.sông tinh cam. biet lang nghe .va thâu hieu.la mâu nguoi phu nư truyen thông.em muôn tim cac anh nam .nguoi viet sông ở my.tôt bung.nghiem tuc .yeu cuôc sông gia đinh.em tim cac anh đôc thân nhe .em rât mong tin .em đa li hôn .chưa co baby
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal