• Member's profileGeneral Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
46
Country:
Viet Nam
City:
Huyen DUc Trong, tinh Lam Dong
Zip Code:
011
Headline:
tìm người yêu lâu dài
About:
Tôi là nam, 46 tuổi, đã ly hôn, hiện sống một mình. Trước đây có học sư phạm tiếng Pháp nên rất yêu nước Pháp, muôn tìm một phụ nữ người Pháp hoặc người Pháp gốc Việt Nam tuổi khoảng từ 35 đến 45 tuổi, không phân biejt nghề nghiệp, tôn giáo, vùng miền của nước Pháp, nếu phù hợp có thể tiến đến hôn nhân
Language:
French, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 35
  • Block member